ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)


 

                   กลุ่มชาติพันธุ์จีนฮ้อ             

ดนตรีจีนฮ้อ

          การเล่นซึง (สิ่งจือ) ในงานแต่งงาน
   การเล่นซึงในงานแต่งงาน นิยมเล่นตั้งแต่หัวค่ำจนรุ่งสว่างเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันจึงยุติ    หากไก่ไม่ขันผู้เล่นจะหยุดเล่นมิได้ บริเวณที่เล่นซึงจะตั้งโต๊ะ 1 ตัว ใต้โต๊ะจะผูกไก่ไว้ 1 ตัว    มีจานข้าวสารและธูปวางอยู่ใกล้ๆ ตัวไก่เมื่อสว่าง    ไก่ที่ผูกอยู่ใต้โต๊ะนั้นจะส่งเสียงขันแสดงความเป็นสิริมงคล    หลังจากนั้นก็จะมีพิธีนำไก่ซึ่งขันนั้นไปฆ่านำมาเป็นอาหารมื้อเช้าต่อไป

          การเล่นซึง (สิ่งจือ) ในงานศพ
   ในพิธีศพ จะมีการบรรเลงซึง ผู้บรรเลงจะเดินรอบเป็นวงกลม   แขกผู้มาร่วมงานจะร่วมกันฟ้อนวงกลมตามผู้บรรเลง เสียงซึงทำให้บรรยากาศงานศพมีความรื่นเริงขึ้น    นิยมเล่นในคืนก่อนจะนำศพไปฝังในวันรุ่งขึ้น (นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร. 2548, 22)

 

 

อ้างอิง สารานุกรมชาติพันธุ์จีนฮ้อ นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร์  2548

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

  
                Copyright © 2011 ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) All rights reserved. Contact Webmaster :