ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพลงไทยทรงคุณค่า

 
 

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ - ผู้จัดการ - มติชน
เดลินิวส์ - ข่าวสด - ไทยโพสต์ แนวหน้า - คมชัดลึก - สยามรัฐ บ้านเมือง - ฐานเศรษฐกิจ  สำนักข่าวไทย-Nation
โพสต์ทูเดย์ -กรมประชาสัมพันธ์
Bangkok Post
 

โทรทัศน์

ค้นหา

เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
เช็คเที่ยวบิน
ตารางเดินรถไฟ
 แผนที่กรุงเทพ
 แผนที่ทางด่วน
 แผนที่เส้นทางรถเมล์
 เส้นทางเดินรถเมล์
รหัสไปรษณีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

  

 

 

    


 ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)   
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัย เผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทย ดนตรีภาคต่างๆ ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์ และดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมดนตรี อีกทั้งสืบสานผลงานเพลงไทยอันทรงคุณค่า ในการควบคุม บรรเลงและบันทึกเสียงโดย ครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ
ชุดสานเสียงและเรียงร้อย จำนวน ๙๑ แผ่น ได้แก่ ได้แก่ เพลงปี่พาทย์เสภา วงเครื่องสาย วงมโหรี วงเครื่องสายผสม วงปี่พาทย์ไม้แข็ง เพลงเดี่ยวเครื่องมือต่างๆ เพลงประกอบการแสดง เพลงประกอบการเรียนการสอน  เพลงกล่อมลูกสี่ภาค เพลงกล่อมลูกภาคกลางขับร้องโดยครูเจริญใจ สุนทรวาทิน
เพลงไทยในเรื่องพระลอ และเพลินเพลงพาทย์ระนาดเอก บรรเลงระนาดเอกโดยอาจารย์นััฐพงศ์ โสวัตร เผยแพร่ให้กับผู้สนใจทุกท่าน
    
            

     

นอกจากนี้ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) ยังได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการบริการวิชาการด้านการสืบทอด การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทยที่หลากหลายให้กับทุกท่าน โปรดติดตามโครงการ/กิจกรรมได้ที่ "ข่าวประชาสัมพันธ์" ครับ

 เว็บไซต์ “ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)”   ขอเชิญทุกท่านใช้บริการห้องพูดคุยสนทนาประสาดนตรี และเรายินดีเป็นศูนย์กลางเครือข่ายวัฒนธรรมดนตรีให้กับทุกท่าน  หากมีข้อแนะนำประการใด  ทุกท่านสามารถบอกกล่าวผ่านทาง Facebook : ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) RILCA MUได้เลยครับ...

                                                                        ติดต่อ... Webmaster

                                     

          รูปกิจกรรมวัฒนธรรมดนตรี

                 พิธีไหว้ครูดนตรีไทย  

               ร้องรำทำเพลงที่เรือนไทย
                            
      

 
     
                ประกวดเพลงกล่อมลูก                   
               
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน                             
 
 
 
     
    รักษ์ดนตรีไทย  
 (เรียนดนตรีไทยที่เรือนไทยมหิดล)  
                    
 

           เพลงกล่อมลูก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
         สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
           กระทรวงวัฒนธรรม
           กรมศิลปากร
           
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
         
 ไทยคิด
         
 NECTEC
           SIL.International
           Southeast Asian Traditional Music
           Music of Southeast Asia 

แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมดนตรี

 

 

 

 

 

 

 

  
                Copyright2009 © ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร). All rights reserved. Contact Webmaster :