มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
Home > AV Booking
 
AV Booking
 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ (เริ่มใช้้สำหรับการเขียนในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป)

 1. เขียนแบบฟอร์มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถให้บริการได้หรือให้บริการได้ไม่ครบถ้วน
  จุดบริการแบบฟอร์ม
  1.1 ล็อคเกอร์ของหน่วยโสตทัศนูปกรณ์
  1.2 หน้าแรกของเว็บไซต์สถาบันฯ www.lc.mahidol.ac.th หัวข้อ Download
 2. ส่งแบบฟอร์มได้ที่ล็อคเกอร์หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ (เจ้าหน้าที่จะเปิดล็อคเกอร์ เวลา 9.00 น. 11.00 น. และ 15.00 น.) หรือส่งที่ห้อง 240
  * สำหรับแบบฟอร์มออนไลน์ ระบบจะนำส่งทาง Email ของเจ้าหน้าที่โดยอัตโนมัติ
 3. รอรับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วันทำการ
 
 
ตารางการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์
 
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Resrach Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR