มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
Home > Download
 
Download
 
สื่อประชาสัมพันธ์
  • คอร์สการสอนทำอาหารไทย
    • Fact Sheet ... EN
    • Brochure ... EN
 
 
เอกสารและแบบฟอร์ม
  • แบบฟอร์มขอใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์ ... Download (PDF) | Online | ตารางการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์
  • แบบฟอร์มขอใช้บริการงานซ่อมหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ... Online
  • แบบขอเช่าใช้สถานที่ ... Downlaod (.docx | .PDF)
  • รูปแบบเอกสารและหัวจดหมายตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล ... Download (PDF)
 
 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล (เพิ่มเติม ...)

 
 
Download : JPG / PNG
 
Download : JPG / PNG
   
Download : JPG / PNG
Download : JPG / PNG
   
 
Download : JPG / PNG
 
Download : JPG / PNG
   
Download : JPG / PNG
Download : JPG / PNG
   
 
Download : JPG / PNG
 
Download : JPG / PNG
     
   
Download : JPG / PNG
   
 
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน