มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
Home > International Relations
 
International Relations
   
Internationalisation          |          Research          |          Education          |          Academic services          |          Partnership
 
PARTNERSHIP

A. Map of partnerships

MoU

Since 2017

 • 2017 - 2022 | Literature, Vietnam Academy of Social Science (Vietnam)
 • 2017 - 2022 | Yunnan University (China)

Since 2018

 • 2018 - 2021 | College of Hakka Studies, National Chiao Tung University (TW) ... in renewing process
 • 2018 - 2021 | Department of Minority languages and cultures, Minzu University of China (China) ... in renewing process
 • 2018 - 2021 | Faculty of Asian Languages and Cultures, Guangdong University of Foreign Studies (China) ... in renewing process
 • 2018 - 2021 | Gansu Normal University for Nationalities (China) ... in renewing process
 • 2018 - 2023 | School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London (UK)

Since 2019

 • 2019 - 2022 | Yunnan University of Finance and Economics (China)
 • 2019 - 2024 | Filipino Department, College of Liberal Arts, De La Salle University (PH)
 • 2019 - 2024 | SIL International (NGO)
 • 2019 - 2024 | United International University (Bangladesh)
 • 2019 - 2024 | University of Malaya (Malaysia)
 • 2019 - 2024 | Yunnan Minzu University (China)

Since 2021

 • 2021 - 2023 | De Montfort University (UK)
 • 2021 - 2026 | Faculty of Philosophy and Social Sciences, Universite libre de Bruxelles (Belgium)
 • 2021 - 2026 | Qujing Normal University (China)

Since 2022

 • 2022 - 2025 | Faculty of Social and Political Sciences, Pembangunan National Veteran Jawa Timur University (Indonesia)
 • 2022 - 2025 | Sichuan International Studies University (China)
 • 2022 - 2027 | Tokyo University of Foreign Studies (Japan)
 • The university of social sciences and humanities Vietnam national university of Ho Chi Min City (Vietnam) ... in signing process

B. Mobility

Inbound students - Over 12 weeks course on Thai language and cultures in June 2019- February 2020

 1. Yunnan University, People's republic of China – 20 students
 2. Yunnan University of Finance and Economics, People's republic of China – 3 students
 3. Sichuan International Studies University, People's republic of China – 3 students
 4. Yunnan Minzu University, People's republic of China – 62 students

Inbound students - Less than 12 weeks course on Thai language and cultures in June 2019- October 2019

 1. Yunnan Minzu University, People's republic of China – 14 students

Inbound student – less than 12 weeks on Northeast and Southeast Asian Studies Network in Finland and Thailand project from January 2021 – April 2021 to RILCA

 1. From University of Helsinki, Finland - 1 student

Outbound student – less than 12 weeks July 2019 – June 2019

 1. National University of Singapore (NUS) - Asian Graduate Student Fellow ship 2020 (AGSF)/ Seminar / Present research paper at the Singapore gradate Forum on Southeast Asian Studies. – 1 student

Outbound student – less than 12 weeks on Northeast and Southeast Asian Studies Network in Finland and Thailand project from January 2021 – March 2021

 1. At University of Helsinki, Finland – 3 students
 2. At University of Sussex, UK – 1 student
 
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน