มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
Home > International Relations
 
International Relations
   
Internationalisation          |          Research          |          Education          |          Academic services          |          Partnership
 
RESEARCH

Research is conducted in an international setting among diverse groups of partners and participants, such as the following internationally renowned institutions. 

 • UNESCO 
 • Summer Institute of Linguistics International 
 • School of Oriental and African Studies 

Numerable research projects are cross-nationally funded enabling international visibility and mobility. 

RILCA Fellowship enables conducting of research related to Asia and area studies in cooperation with the academic staff of the Research Institute for Languages and Cultures of Asia, resulting as publications in internationally renowned academic journals or publication series. The internationally recruited fellows also assist the institute in the planning of research funding applications, projects, units and other internationalisation activities, contributing to the improvement of an international academic cooperation network. 

Centre for Language Documentation and Revitalization of Endangered Languages is responsible for serving as a center of education, study, and ideas exchange for revitalizing ethnic languages for local and foreign academia. The main mission is to study, record languages and cultures through research, publication of dictionaries, folk tales, folk music and to coordinate with communities to hold activities for the revitalization of languages and cultures to raise awareness and interest. Research focuses on recording-collecting languages, language restoration and local wisdom of ethnic groups in Thailand and bilingual education. Notable achievements include Ethnolinguistic mapping of Thailand, and Endangered languages. 

Centre for Bharat Studies aims to be the Center of Excellence in the field of Indian Studies in the region, driving research conduct on India to give knowledge and utilize in discipline of Master's degree in cultural studies at RILCA. Academic activities were arranged under name of "Bharat Studies Forum" in form of small books transcribed from lectures of experts in India studies, exchange of experts between RILCA and other institutions "India Talk”, publish Bilingual News Letter (English-Thai) named "India Calling" in cooperation with Thai, India and ASEAN scholars, annual seminar on Indian Ideas and Thoughts organized annually and jointly by RILCA and the Indian Embassy. 

Research projects

 • Unexplored Health and cultural: Challenged and opportunities in the aged care for the transnational retirement industry in Thailand
 • Selling Thai-ness to Westerners: the social and development impacts of marketing "Thai-ness" on entrepreneurs and people who work in the small-scale service sector, Newton Advanced Fellowship with University of Sussex and Thailand Research Fund
 • Selling Thai-ness to Westerners: the social and development impacts of marketing "Thai-ness" on entrepreneurs and people who work in the small-scale service sector, Thailand Research Find together with Newton Advanced Fellowship and University of Sussex 

Research publications/ International publication/ publications co-authored with international partners

 • Linguistically-limited intercultural adaptations of independent Western migrants in Thailand: "Taxi Thai" communication strategy
  Doungphummes, N. and Zarchi, A.
 • Scale-mediated marginalisation of Myanmar jewellers in China during the live-streaming trade era.
  Tingshu, Z. & Meyer, M.
 • Listening Comprehension: The Role of Morphological Knowledge
  Hasan, K., & Nomnian, S.
 • Establishing a Sprachbund in the Western Lingnan region: conceptual and methodological issues
  Szeto, P. & Yurayong, C.
 • Ethnic content integration and local curriculum in Myanmar
  ANUI & Arphattananon, T.
 • Participatory engagement for sustainable innovation in Karen communities
  Yamabhai, J., Knoop, R., & Cusripituck, P.
 • Sinitic as a typological sandwich: Revisiting the notions of Altaicization and Taicization.
  Szeto, P. Y., & Yurayong, C.
 • Community archiving of ethnic groups in Thailand
  Ungsitipoonporn, S., Buachut W., Vera F., & Mandana S.
 
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน