ครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 21 กันยายน2565 ณ หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Mahidol University College of Music’s 28th foundational anniversary

On September 21, 2022, Asst Prof Dr Narong Ardsmiti, Deputy Director for Strategic Planning and Quality Assurance and Administration at RILCA, congratulated Dr. Narong Prangcharoen, Dean, Mahidol University College of Music on the occasion of the College’s 28th anniversary at Bhumibol Sangkeet Building, College of Music, Mahidol University