Activities

งานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยภาษาฯ วางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136…

“มหิดลเกมส์” ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2567 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) นำโดย นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ Yunus Emre Institute

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย H.E….

ครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล…

ครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม…

กิจกรรม “สัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการ : แนวคิดภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ”

สถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมจัดกิจกรรม “สัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการ แนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ” สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK) ระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 10 มกราคม…

งานแถลงข่าวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ” วันที่ 8…

สถาบันฯ พานักศึกษาต่างชาติทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ จังหวัดเพชรบุรี

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง และหัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู…

1 2 14