Activities

ครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 52 ปี…

สถาบันวิจัยภาษาฯ หารือความร่วมมือร่วมกับ The Embassy of the Republic of Turkey

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ…

สถาบันฯ หารือความร่วมมือกับ Yunnan University of Finance and Economics และจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาจาก School of…

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดกิจกรรม “การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ” โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่จากกองกายภาพและสิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริง ในวันที่…

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรกับนักศึกษามหาวิทยาลัยฮ่องกง ภายใต้ โครงการอบรม “ภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น” โดยมี รองศาสตราจารย์…

ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้ “โครงการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ…

สถาบันฯ พานักศึกษามหาวิทยาลัยฮ่องกงทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมทีมบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.พรรัตน์ ถิระนันท์ ผู้อำนวยการโปรแกรมภาษาไทย…

พิธีคำนับครูดนตรีไทย ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีคำนับครูดนตรีไทย ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วาทิตต์…

ครบรอบ 26 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 26 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี…

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ…

ครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล…

1 2 12