Activities

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดงาน “พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรม” เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม…

ครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

นางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ Kunming University

ดร. นันทมนต์ กู้ตลาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ ก้านจันทร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และนางเบญจวรรณ เตชะเสน หัวหน้างานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์…

ครบรอบ 67 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 67 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล…

สถาบันฯ พูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะทางวิชาการและเครือข่ายการวิจัยกับ Marmara University ประเทศตุรกี

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof….

RILCA ร่วมพัฒนาหนังสือ “Contemporary Thai Cinema” เพื่อตีพิมพ์โดย Edinburgh University Press

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง ร่วมกับ…

สถาบันฯ หารือกระชับความสัมพันธ์ร่วมกับ มูลนิธิ Türkiye Diyanet Foundation

รองศาสตราจารย์ ดร. มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และดร. นันทมนต์ กู้ตลาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะทำงานของมูลนิธิ…

สถาบันฯ หารือความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง (KUST)

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Zhang Xiaolong, Vice-Dean,…

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมบุคลากรสถาบันฯ…

ครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล…

สถาบันฯ หารือความร่วมมือร่วมกับศูนย์ศึกษาตุรกี และ Yunus Emre Institute

สถาบันวิจัยภาษาฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับศูนย์ศึกษาตุรกี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ Yunus Emre Institute รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต…

1 2 16