งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจากวัดหทัยนเรศวร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 31 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

In Honor of the Queen of Thailand’s Birthday Celebration

Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA at Mahidol University, and other staff members, attended the merit-making ceremony on May 31, 2024, at the Office of the President, Mahidol University, in commemoration of the Queen of Thailand’s birthday.