ครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT ให้เกียรติต้อนรับ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

The Faculty of Information and Communication Technology’s 15th Foundational Anniversary

On June 20, 2024, Assoc Prof Dr Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Education, Academic Service and Corporate Communication, congratulated Dr Pattanasak Mongkolwat, Dean, Faculty of ICT, on the occasion of the Faculty’s 15th anniversary at Faculty of Information and Communication Technology Building.