ครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี น. สพ.สุรชัย จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ, นางวิภาณี ชินชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกรรมการ

Read more

สถาบันวิจัยภาษาฯ หารือความร่วมมือร่วมกับ The Embassy of the Republic of Turkey

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ H.E. Mrs Serap Ersoy, Ambassador of the Republic of Turkey,

Read more

สถาบันฯ หารือความร่วมมือกับ Yunnan University of Finance and Economics และจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาจาก School of International Languages and Cultures, Yunnan University of Finance and Economics

Read more

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดกิจกรรม “การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ” โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่จากกองกายภาพและสิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริง ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 เพื่อสร้างความตื่นตัวในการป้องกันเหตุอัคคีภัย และให้ความรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ หลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย

Read more

2023 China-ASEAN Education Cooperation Week

สถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมแลกเปลี่ยนในงาน 2023 China-ASEAN Education Cooperation Week ณ สาธารณรัฐปประชาชนจีน  รองศาสตราจารย์ ดร. มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในฟอรั่ม Language and Culture in the

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรกับนักศึกษามหาวิทยาลัยฮ่องกง ภายใต้ โครงการอบรม “ภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร กล่าวแสดงความยินดี และดร.พรรัตน์ ถิระนันท์ ผู้อำนวยการโปรแกรมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้ “โครงการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแนะแนวทางการเรียนการสอน และพักอาศัยในประเทศไทยเบื้องต้นให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566

Read more

สถาบันฯ พานักศึกษามหาวิทยาลัยฮ่องกงทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมทีมบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.พรรัตน์ ถิระนันท์ ผู้อำนวยการโปรแกรมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong) พร้อมนำนักศึกษามหาวิทยาลัยฮ่องกงในโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น เดินทางศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย ณ

Read more

พิธีคำนับครูดนตรีไทย ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีคำนับครูดนตรีไทย ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร เป็นประธานคำนับครูดนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ มณฑลพิธี อาคารเรือนไทย (ระเบียบ

Read more

ครบรอบ 26 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 26 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล คณบดีวิทยาลัยฯ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา

Read more