งานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยภาษาฯ วางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยนางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการ และบุคลากรสถาบันฯ

Read more

“มหิดลเกมส์” ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2567 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) นำโดย นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และนักกีฬาของสถาบันฯ เข้าร่วมเดินขบวนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แนวคิด “สนุกสนานสไตล์ไทย” พร้อมคณะและส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ Yunus Emre Institute

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย H.E. Mrs. Serap Ersoy เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MoU) ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์

Read more

ครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ

Read more

ครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  ศรีจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ สถาบันโภชนาการ

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม (AUN – AYCF) แห่งประเทศไทย โดยมีรองศาตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, รองศาตราจารย์ ดร.วัชรพล

Read more

กิจกรรม “สัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการ : แนวคิดภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ”

สถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมจัดกิจกรรม “สัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการ แนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ” สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนศึกษาแนวทางการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ” ร่วมกับ คณะกรรมการธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ในการจัดกิจกรรม “สัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการ

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK) ระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 10 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

Read more

งานแถลงข่าวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ” วันที่ 8 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม

Read more