สถาบันฯ หารือความร่วมมือร่วมกับศูนย์ศึกษาตุรกี และ Yunus Emre Institute

สถาบันวิจัยภาษาฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับศูนย์ศึกษาตุรกี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ Yunus Emre Institute

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันวาร์ โคมา หัวหน้าศูนย์ศึกษาตุรกี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ดร.ฮาฟีส สาและ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคณะจากศูนย์ศึกษาตุรกี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Yunus Emre Institute สาธารณรัฐตุรกี ในโอกาสเดินทางมาพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศตุรกีในหลากหลายมิติร่วมกัน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1

Collaborative Discussions between RILCA, the Turkish Studies Center, and the Yunus Emre Institute

On May 14, 2024, Assoc. Prof. Dr. Morakot Meyer, Director of the Institute, along with Dr. Nuntamon Kutalad, Deputy Director for International Relations, welcomed a delegation from the Turkish Studies Center, Faculty of Political Science, Prince of Songkla University, and the Yunus Emre Institute of the Republic of Turkey. The delegation included Asst. Prof. Dr. Anwar Koma, Head of the Turkish Studies Center; Asst. Prof. Dr. Yasmin Sattar, Vice Dean for Academic Affairs; and Dr. Hafiz Salae, Vice Dean for Student Development and Lifelong Learning. The meeting took place in the Nattapompravit Room at RILCA, Mahidol University. The purpose of their visit was to discuss and explore potential collaborations in language and cultural studies, aiming to generate new knowledge that would benefit and strengthen cooperation between Thailand and Turkey in various fields.