RILCA ROADSHOW 2023

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “RILCA ROADSHOW 2023” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยศาสนศึกษา ในวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ

Read more

ประชุมหารือกับมูลนิธิและศูนย์การเรียนรู้เด็กและเยาวชนพลัดถิ่น

สถาบันวิจัยภาษาฯ ประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิและศูนย์การเรียนรู้เด็กและเยาวชนพลัดถิ่น จังหวัดตาก รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการ และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายมูลนิธิและศูนย์การเรียนรู้เด็กและเยาวชนพลัดถิ่น

Read more

เวทีสาธารณะครั้งที่ 3 สารคดีชุด “Some One หนึ่งในหลาย”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดงาน “Some One หนึ่งในหลาย” เวทีสาธารณะครั้งที่ 3 หัวข้อ “พลเมืองข้ามพรมแดน : ไทยในเทศ-เทศในไทย และความท้าทายของสังคมพหุวัฒนธรรม” วันที่ 2 เมษายน 2566 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท

Read more

เจ้าภาพในพิธีทำบุญเดือนเกิด ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล

สถาบันวิจัยภาษาฯ เป็นเจ้าภาพในพิธีทำบุญเดือนเกิด ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเดือนเกิด ถวายถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และร่วมฟังบรรยายธรรม โดยมี ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล

Read more

งานเสวนาวิชาการและนิทรรศการ “เปิงใจ๋ เก่า-ใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา”

อาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข หัวหน้าโครงการสำรวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นในภูมิภาคล้านนาตะวันออก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “สล่าล้านนาตะวันออก เชียงราย น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และพะเยา” ในงานเสวนาวิชาการและนิทรรศการ “เปิงใจ๋ เก่า-ใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา” โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก

Read more

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Helsinki

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ Department of Cultures, มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (University of Helsinki) รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Dr.Julie Yu Wen Chen

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2566 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นักกีฬา และบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมเดินขบวนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 “มหิดลเกมส์” ภายใต้แนวคิด Good

Read more

สิกขีเสวนา ครั้งที่ 4 (พิเศษ) เรื่อง “แสงสว่างทางปัญญาแห่งซิกข์”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายอินเดียศึกษา กิจกรรม “สิกขีเสวนา” ครั้งที่ 4 (พิเศษ) เรื่อง “แสงสว่างทางปัญญาแห่งซิกข์” วันที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

การสัมมนา Comparative perspectives on transnational lives of migrant workers

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสุขภาวะ จัดกิจกรรมการสัมมนาเรื่อง Comparative perspectives on transnational lives of migrant workers ภายใต้หัวข้อ Thai workers in Japan VS Myanmar, Cambodian and

Read more

งานครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยภาษาฯ วางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

Read more