พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นักกีฬา และบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมเดินขบวนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 “มหิดลเกมส์” ภายใต้แนวคิด Good Health and Well – Being พร้อมคณะและส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ลานสมเด็จพระราชบิดา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 “มหิดลเกมส์” จะจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างเดือนมีนาคม – 5 เมษายน 2566 โดยจัดการแข่งขันจำนวน 20 ชนิดกีฬา จัดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ

RILCA’s Participation in the Parade at the Opening Ceremony of Mahidol Games 2023

On 10th March 2023, the Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA) participated in a parade during the opening ceremony of the “Mahidol Games 2023”. The event was held under the concept of Good Health and Well-Being and was attended by sports enthusiasts and staff of RILCA, led by Associate Professor Dr Morakot Meyer, the Director of RILCA. The parade featured the participation of other faculties and divisions of Mahidol University. The opening ceremony was presided over by Professor Banchong Mahaisavariya, M.D., the President of Mahidol University, at the Chaofaa Garden Somdej Phra Rajabida Court, Mahidol Learning Center (MLC), Mahidol University, Salaya.