เจ้าภาพในพิธีทำบุญเดือนเกิด ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล

สถาบันวิจัยภาษาฯ เป็นเจ้าภาพในพิธีทำบุญเดือนเกิด ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเดือนเกิด ถวายถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และร่วมฟังบรรยายธรรม โดยมี ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page: College of Religious Studies, Mahidol University

RILCA hosted a birthday merit-making ceremony at the College of Religious Studies, Mahidol University.

On March 31st, 2023, the Research Institute for Languages and Cultures of Asia, under the leadership of Associate Professor Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, organized a birthday merit-making ceremony. The administrative staff of the institute participated in the ceremony, which included offerings dedicated to the monks and a sermon. The ceremony was held at the College of Religious Studies, Mahidol University, where Dr Phibul Choompolpaisal, the Dean of the College, welcomed and presented souvenirs to the attendees. This event signifies the institute’s commitment to cultural and religious traditions, promoting harmony and understanding within the community.