“มหิดลเกมส์” ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) นำโดย นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และนักกีฬาของสถาบันฯ เข้าร่วมเดินขบวนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แนวคิด “สนุกสนานสไตล์ไทย” พร้อมคณะและส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ  สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567 “มหิดลเกมส์” จัดการแข่งขันระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 โดยจัดการแข่งขันกีฬาจำนวนทั้งสิ้น 20 ชนิดกีฬา เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬา และนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร

RILCA’s Participation in the Parade at the Opening Ceremony of Mahidol Games 2024

On 14th February 2024, the Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA) participated in a parade during the opening ceremony of the “Mahidol Games 2024”. The event was held under the concept of Fun with Thai Style and was attended by sports enthusiasts of RILCA, led by Mr Pasin Laosopapirom, Assistant Director for General Administration. The parade featured the participation of other faculties and divisions of Mahidol University. The opening ceremony was presided over by Prof Wachira Kochakarn, M D FACS , Vice President of Mahidol University, at the “Football Stadium 1, Mahidol University, Salaya.