พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ Yunus Emre Institute

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย H.E. Mrs. Serap Ersoy เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MoU) ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Dr. Ömer Altun, Director of Kuala Lumpur Yunus Emre Institute สาธารณรัฐตุรกี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย และ Yunus Emre Institute สาธารณรัฐตุรกี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ ห้องประชุม 530AB ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Yunus Emre Institute สาธารณรัฐตุรกี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย และนักศึกษา การพัฒนาโครงการวิจัยร่วม (Joint Research Projects) การจัดหลักสูตรร่วม (Joint Courses) การสนับสนุนทุนวิจัยและการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาตุรกี ให้แก่นักศึกษาของสถาบันฯ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสู่การสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการที่แน่นแฟ้น และปูทางสู่ความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในอนาคต

RILCA, Mahidol University, Signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Yunus Emre Institute, the Republic of Turkey

On 7th February 2024, Prof Banchong Mahaisavariya, M D , the President of Mahidol University, together with H E Mrs Serap Ersoy, the Ambassador of Turkey to Thailand, the Embassy of the Republic of Turkey in Bangkok, honored to participate in the Memorandum of Understanding (MoU) Signing Ceremony for academic and research collaboration between RILCA and the Yunus Emre Institute, which signed by Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of the Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA), Mahidol University, and Dr Ömer Altun, Director of Kuala Lumpur Yunus Emre Institute. During the ceremony, Assoc Prof Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Ph D , Vice President for International Relations and Corporate Communication, Mahidol University, along with the executives from the Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University, the representatives from the Embassy of the Republic of Turkey in Bangkok and the Yunus Emre Institute from the Republic of Turkey, came to witness at the 530AB meeting room, Office of the President, Mahidol University, Salaya Campus.