สถาบันฯ หารือความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง (KUST)

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Zhang Xiaolong, Vice-Dean, City College, Kunming University of Science and Technology, Ms. Li Yuanyuan, Deputy-Head, Department of Economics and Management Department, Ms. Chai Jiajia, Deputy-Director of International Cooperation Office และ Ms. Wang Wei, Lecturer, Department of Foreign Languages จาก มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง (KUST)  สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยือนสถาบันฯ พร้อมหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการวิจัยร่วมในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายทางภาษา สังคมและวัฒนธรรม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1

Collaborative Discussions between RILCA and Kunming University of Science and Technology (KUST)

On June 6, 2024, Associate Professor Dr. Morakot Meyer, Director of RILCA, along with the executives, warmly welcomed a delegation from Kunming University of Science and Technology (KUST), People’s Republic of China. The delegation included Mr. Zhang Xiaolong, Vice-Dean of City College; Ms. Li Yuanyuan, Deputy-Head of the Department of Economics and Management; Ms. Chai Jiajia, Deputy-Director of the International Cooperation Office; and Ms. Wang Wei, Lecturer in the Department of Foreign Languages. The meeting, held in the Nattapompravit Room at RILCA, aimed to explore potential avenues for academic and research collaboration between the two institutions, such as student and staff exchange programs and joint research initiatives in areas of mutual interest.