ครบรอบ 67 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 67 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะ MUMT ให้เกียรติต้อนรับ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

The Faculty of Medical Technology’s 67th Foundational Anniversary (MUMT)

On June 28, 2024, Assoc Prof Dr Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Education, Academic Service and Corporate Communication, congratulated Asst Prof Dr Chotiros Plabplueng, Dean, Faculty of MUMT, on the occasion of the Faculty’s 67th anniversary at Science and Technology Building.