พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ Kunming University

ดร. นันทมนต์ กู้ตลาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ ก้านจันทร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และนางเบญจวรรณ เตชะเสน หัวหน้างานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันฯ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MoU) กับ School of Foreign Languages มหาวิทยาลัยคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Dr. Chen Lin, Director of Office of Foreign Cooperation and Exchange of Kunming University, Asso. Prof. Chen Jing , Dean of the School of Foreign Languages และ Asso. Prof. Kong Minsu, Director of Thai Language Teaching and Research Department ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการทางภาษา และชมผลงานนักศึกษา ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

การลงนามความร่วมมือกันครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนภาษาไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายวิจัยสำหรับอาจารย์และนักวิชาการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Signing of Memorandum of Understanding (MOU) between RILCA, Mahidol University, and Kunming University

On July 5, 2024, Dr. Nuntamon Kutalad, Deputy Director for International Relations; Mr. Anurak Kanchan, Head of Academic Services for the Creative Arts and Cultures Unit; and Mrs. Benjawan Techasen, Head of the Research Management and International Relations Unit of the Institute, signed a cooperation agreement with the School of Foreign Languages at Kunming University, People’s Republic of China. The agreement was welcomed by Dr. Chen Lin, Director of the Office of Foreign Cooperation and Exchange at Kunming University, Assoc. Prof. Chen Jing, Dean of the School of Foreign Languages, and Assoc. Prof. Kong Minsu, Director of the Thai Language Teaching and Research Department. The signing ceremony was followed by a tour of Kunming University’s teaching and learning facilities, language laboratories, and student projects in Kunming City, Yunnan Province, People’s Republic of China.