ครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

นางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ยุทธนา อุดมพร คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้เกียรติต้อนรับ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

The college of Sports Science and Technology’s 37th Foundational Anniversary (MUSS)

On July 8, 2024, Ms Jiranun Nutayasakul, Assistant Director for Integrative Mission, congratulated Asst Prof Yuthana Udomphorn, M D, Dean, Faculty of MUSS, on the occasion of the Faculty’s 37th anniversary at 1st Meeting Room of MUSS.