ครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์

Institute for Population and Social Research (IPSR) ‘s 52nd Foundational Anniversary

On November 14, 2023, Assoc Prof Dr Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Education, Academic Service and Corporate Communication, congratulated Assoc Prof Dr Aree Jampaklay, Director of IPSR on the occasion of the Institute’s 52nd anniversary at Pracha Sangkhom Udom Phat Building.