วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ครบรอบ 49 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

นายกิตติศักดิ์ จีนสงวน หัวหน้างานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล สถาบันฯ เป็นตัวแทนสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 49 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 26 กันยายน 2565 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Mahidol University College of Music’s 49th foundational anniversary

On September 26, 2022, Mr Kittisak Jinsanguan, Head of Strategy, Quality Development and Human Resources Unit at RILCA, congratulated Assoc Prof Dr Sura Pattanakiat, Dean, Faculty of Environment and Resource Studies on the occasion of the Faculty’s 49th anniversary at Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.