ต้อนรับตัวแทนจาก University of Helsinki ประเทศฟินแลนด์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนายอภิรัฐ คำวัง นักปฏิบัติการวิจัย สถาบันฯ  ให้การต้อนรับ Dr. Julie Yu-Wen Chen จาก University of Helsinki ประเทศฟินแลนด์ ในโอกาสมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการทำวิจัยแบบสหวิทยาการ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการทำความร่วมมือด้านอื่น ๆ ในอนาคตร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ University of Helsinki เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1

Dr.Julie Yu-Wen Chen เป็นอาจารย์สาขาวิชา Chinese Studies ที่ Department of Cultures, Faculty of Arts, University of Helsinki (Finland) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน Humanities and Social Sciences ในหัวข้อ China’s soft power, Belt and Road Initiatives (BRI), China’s influences in Central Asia, Central and Eastern Europe, Africa, & Nordic countries, Ethnic conflict in Xinjiang and its international implications, Theories of collective actions, interest groups, social networks & transnational advocacy networks  และ Globalization and glocalization

อ่านประวัติของอาจารย์เพิ่มเติมได้ทาง https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/julie-yu-wen-chen

RILCA welcomed a professor from Helsinki University.

Asst Prof Dr Sumittra Suraratdecha, Acting Deputy Director for International Relations, and Mr Aphirat Kamwang, a researcher at RILCA, met with Dr Julie Yu-Wen Chen, professor at Department of Cultures, Faculty of Arts, University of Helsinki (Finland), on 22 December 2022 to discuss potential academic cooperation on interdisciplinary research, the development of short-term courses, and other future collaborations between the two institutions.