สถาบันฯ หารือความร่วมมือกับ University of Malaya และจัดงานเสวนา RILCA Talk

สถาบันฯ หารือความร่วมมือกับ University of Malaya และจัดงาน RILCA Talk “Idea and History of the Museum amongst Malay and Chinese Communities

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณาจารย์จากหลักสูตรพหุวัฒนธรรม ให้เกียรติต้อนรับ Dr. Simon Soon, Deputy Dean, Faculty of Creative Arts จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน เพื่อนำมาซึ่งข้อสรุปในความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญและสนใจร่วมกันในอนาคต ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1

ในโอกาสนี้ Dr. Simon Soon ให้เกียรติเป็นวิทยากรในงาน RILCA Talk หัวข้อ “Idea and History of the Museum amongst Malay and Chinese Communities in late 19th to mid-20th century Malay World” จัดขึ้นโดยหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

โดย Dr. Simon Soon มีความเชี่ยวชาญและความสนใจในประเด็น

  • Cultural History – Indian ocean, Third world, Southeast Asia
  • Community-Building, Research-Practice – Museum studies, Curatorial practice, Contemporary art practice, Blog publishing, Independent archive practice
  • Multicultural, Intercultural and Cross-cultural Studies – Modernities in Asian Art, Art historiography, Comparative art history, Third world aesthetics

RILCA’s Collaboration with University of Malaya and RILCA Talk “Idea and History of the Museum amongst Malay and Chinese Communities

On February 20, 2567, Assoc Prof Dr Morakot Maiyaro, Director of RILCA, along with faculty members from multicultural studies Program, extended a warm welcome to Dr Simon Soon, Deputy Dean of the Faculty of Creative Arts at the University of Malaya, Malaysia at Nat Pamornpravat Room. This occasion provided an opportunity for dialogue and the exchange of information, with the aim of summarizing possibilities for future academic collaboration and research in specialized fields.

During this event, Dr. Simon Soon served as a guest speaker for the RILCA Talk on the topic “Idea and History of the Museum amongst Malay and Chinese Communities in late 19th to mid-20th century Malay World.” The talk was organized by the Ph.D. in multicultural studies Program and was held in the Nat Pamornpravat Room, as well as through ZOOM.