งานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยภาษาฯ วางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยนางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการ และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีฯ วันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

The 55th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and the 136th Anniversary of Mahidol University.

On the 2nd of March 2024, the “55th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 136th Anniversary of Mahidol University” was celebrated with great solemnity and reverence. The event was hosted by Prof Banchong Mahaisavariya, M.D., President of Mahidol University, and attended by esteemed guests and dignitaries, including representatives from RILCA. Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director, presented flower trays in remembrance of His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla at Prince Mahidol Hall, Mahidol University, Salaya Campus.