มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
   
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรชาวต่างประเทศ
 
บุคลากรชาวต่างประเทศ
 

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (RILCA Fellowships and Forign Experts)

 • Mr. Htin Aung Ling

  Affiliation
  - Business Administration, Geneva Business School, Switzerland

  Expert Field
  - Data management and analytics in International relations and research network

 • Ms. Lwan Po

Expert Field
- Burmese language

 • Mr. Richard John Hiam

Expert Field
- Communicative English
- English for Newspaper
- Law

 • Dr. Roberto Rizzo

  Affiliation
  - University of Milan, Italy

  Expert Field
  - Social and Cultural Anthropology

 • Dr. Sami Honkasalo, Assistant Professor

Affiliation
Nazarbayev University

Expert Field

- General linguistics/ East Asian linguistics

 • Ms. Zhu Tingshu

  Affiliation
  - PhD candidate, Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University, Thailand

  Expert Field
  - Multicultural Studies

อาจารย์อาคันตุกะ (Honorary Visiting Professors)

 • Dr. Kirk R. Person

Affiliation
SIL International

Expert Field
- Linguistics

 • Dr. Mary Elizabeth Saurman

Affiliation
SIL International

Expert Field

- Ethnomusicology

 • Mrs. May Myat Khaing

Expert Field
- Burmese language

 • Dr.Todd Wayne Saurman

Affiliation
SIL International

Expert Field

- Ethnomusicology

 • Miss Thuzar Aung

  Affiliation
  - pandemic without Frontier: The Landscape of Change in Contemporary Thai Society project (โครงการวิจัยเรื่อง "โรคระบาดไร้พรมแดน : ภูมิทัศน์ความเปลี่ยนแปลงสังคมไทยร่วมสมัย")

  Expert Field
  - Burmese language and culture

ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professors)

 • Dr.Alexander Trupp, Assistant Professor

Affiliation
Sunway Universit

Expert Field
- Tourism and Hospitality Management

 • Dr.Enze Han, Associate Professor

Affiliation
The University of Hongkong
Expert Field
- Political science

 • Dr. Marcelle Cacciattolo, Associate Professor

Affiliation
Victoria University

Expert Field
- Trauma Informed Practices
- Intercultural Competency
- Inclusive Education

 • Dr.Mark Vicars, Associate Professor

Affiliation
Victoria University

Expert Field
- Language and Literacy

 • Dr. Stefanie Shamila Pillai, Professor

Affiliation
Universiti Malaya

Expert Field

- Phonetics
- Varieties of English
- Language Use in Multilingual Context
- Documentation and Revitalization of Endangered Languages

อาจารย์อาคันตุกะทุนมหาวิทยาลัย (Visiting Scholars)

 • Dr.Gunnar Stange, Assistant Professor

Affiliation
University of Vienna, Austria

Expert Field
- Transcultural life of migrant children, transnational identity, sense of belonging, citizenship, and integration and Migration

 • Dr.Karl Husa, Professor

Affiliation
University of Vienna, Austria

Expert Field

- Socio-demographic transformation processes in Southeast- and East Asia, especially dynamics, spatial pattern and causes of the ongoing fertility decline, spatial patterns and consequences of demographic ageing
- Dynamics, structural change and management of internal and international migration in Southeast- and East Asia
- Megacity development, migration and globalisation in Southeast Asia

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน