มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
   
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก > บุคลากร > บุคลากรสายวิชาการ > นักวิจัย
 
นักวิจัย
 
 
 
 
         
 
ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์
 
วีระพงศ์ มีสถาน
 
 
นักวิจัย
นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 
 
mirinda.bur@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ CV : .PDF - th ]
werapong.mes@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ]
 
         
 
 
 
         
 

กุมารี ลาภอาภรณ์

 
มิรันดา ภูบาล
 
 
นักปฏิบัติการวิจัย
นักปฏิบัติการวิจัย
 
 
kumaree.lap@mahidol.edu
[ Curriculum vitae ]
miranda.bhu@mahidol.edu
[ Curriculum vitae ]
 
         
 
 
 
         
 
สิทธิพร เนตรนิยม
 
อภิรัฐ คำวัง
 
 
นักปฏิบัติการวิจัย
นักปฏิบัติการวิจัย
 
 
sittiporn.neo@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ Short Bio ]
aphirat.kam@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ]
 
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน