พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และ องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ

ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ ประธานศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาในภาวะวิกฤต สถาบันฯ ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้เป็นผู้แทนสถาบันฯ และเป็นพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กต่างชาติและเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดระนอง ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และคุณวรุณรัตน์ เบญจประเสริฐ เจ้าหน้าที่โครงการ REACTII องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ระนองเข้าร่วม จำนวน 14 โรงเรียน วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง อ.เมือง จ.ระนอง

The signing ceremony of the Memorandum of Understanding (MOU) for the quality enhancement in teaching Thai language in Ranong.

On 21 April 2022, Dr. Mirinda Burarungrot, Chair of the Center for Documentation and Revitalization of Endangered Language, RILCA at Mahidol University, on behalf of Assoc. Prof. Dr. Morakot Meyer, Director of RILCA act as a witness to the the signing ceremony of the Memorandum of Understanding (MOU) for the quality improvement in teaching Thai language for non-native Thai speaking children and ethnic children in Ranong, joining by Acting Sub Lt. Suphot Boonyuen, Director of Ranong Primary Educational Service Area Office and Ms. Warunrat Benjaprasert, REACTII Project Officer, Save the children International. On this occasion, 14 School administrators and representatives from the Learning Centers in Ranong Area served as witness for the MOU signing ceremony at Conference Rooms, Ranong Primary Educational Service Area Office, Mueang District, Ranong.