งานเสวนา “เทคนิคการถ่ายภาพในมุมมอง SDGs”

งานเสวนา “เทคนิคการถ่ายภาพในมุมมอง SDGs

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาเทคนิคการถ่ายภาพในมุมมอง SDGs ในหัวข้อ “ถ่ายภาพนะ ไม่ใช่บันทึกภาพ : คนถ่ายภาพเข้าคิดอะไร ก่อนลั่นชัตเตอร์” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผ่านการถ่ายทอดสดทาง FB: RILCA, Mahidol University

โดยมี คณาจารย์ และผู้มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพจากสถาบันฯ มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดังนี้

  • รศ. ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
  • นายวีระพงศ์ มีสถาน
  • นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์
  • นางสาวปิยวรรณ เกาะแก้ว

สามารถรับชมงานเสวนาได้ผ่านทาง
https://www.facebook.com/Rilca.Mahidol/videos/1155045575312025
หรือรับชมงาน/กิจกรรมออนไลน์ด้านภาษาและวัฒนธรรมของสถาบันฯ ได้ทาง
https://www.youtube.com/rilcamu2011

Seminar on “Photography Techniques in the Light of the Sustainable Development Goals”

“To take a picture, not to record a picture: What do the photographers think behind the shutter?” was the subject of a seminar on photography techniques in the context of the SDGs held on June 23, 2022, at RILCA, Mahidol University through Facebook Live: RILCA, Mahidol University.

The seminar is available now:
https://www.facebook.com/Rilca.Mahidol/videos/1541123152970214
For other events and activities on languages and cultures hosted by RILCA:
https://www.youtube.com/rilcamu2011