งานสัมมนาทางวิชาการ Online Influencers: Knowing the LGBTIQ+ Identity

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (LINC) จัดงานสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ Online Influencers: Knowing the LGBTIQ+ Identity โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.จตุรวิทย์ ทองเมือง อาจารย์จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณวิศรุต หอมหวน นักแสดง, Influencerและเจ้าของธุรกิจ (WRITE by WISARUT) และคุณณัฐพงศ์ เลิศจินดา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์จากโรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับอัตลักษณ์ตัวตนของ LGBTIQ+ บนโลกออนไลน์ และบทบาทการเป็นออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ ในการแสดงความเป็นตัวตนสู่สังคม และดำเนินรายการโดย  นายอัครนันท์ พหลโยธิน และนางสาวสรีรัตน์ รักชาติ นักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ณ ห้อง Co-Working Space และผ่านการถ่ายทอดสดทาง FB: RILCA, Mahidol University

สามารถรับชมงานสัมมนาได้ผ่านทาง
https://www.facebook.com/watch/?v=4735850896537830

หรือรับชมงาน/กิจกรรมออนไลน์ด้านภาษาและวัฒนธรรมของสถาบันฯ ได้ทาง
https://www.youtube.com/rilcamu2011

Seminar on “Online Influencers: Knowing the LGBTIQ+ Identity”

On May 9, 2024, RILCA, Mahidol University, in partnership with the MA in Language and Intercultural Communication Program (LINC), conducted an academic seminar titled “Online Influencers: Knowing the LGBTIQ+ Identity” at the Co-Working Space. The event was also livestreamed on the Facebook page of RILCA, Mahidol University. Asst. Prof. Dr. Naranget Pansapoomi welcomed attendees and introduced three speakers: Dr. Chaturawit Thongmuang from the Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Mr. Wisarut Homhuan, an actor, influencer, and owner of WRITE by WISARUT; and Mr. Nutthapong Lertjinda, the Digital Marketing Manager at Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park. They discussed the online identity of the LGBTIQ+ community and the influence of online influencers on societal expression.

The seminar is available now:
https://www.facebook.com/watch/?v=4735850896537830

For other events and activities on languages and cultures hosted by RILCA:
https://www.youtube.com/rilcamu2011