ต้อนรับตัวแทนจาก University of Sheffield, The United Kingdom

สถาบันวิจัยภาษาฯ ต้อนรับตัวแทนจาก University of Sheffield ประเทศ The United Kingdom

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา  รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันฯ ให้การต้อนรับ Dr. Sabine Little จาก University of Sheffield ประเทศ The United Kingdom ซึ่งอยู่ภายใต้เครือข่าย Worldwide Universities Network (WUN) ในโอกาสมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยมุ่งหวังให้เกิดการวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และการพัฒนาหลักสูตรร่วมปริญญาหรือหลักสูตรระยะสั้นในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ University of Sheffield ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง 204

Dr. Sabine Little ดำรงตำแหน่ง Director of Education, Course Director MA Education, Teaching and Learning and Course Director iPGCE ของ University of Sheffield ประเทศ The United Kingdom โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Links between language, Identity, and Belonging, and the Role of Multilingualism in Society

อ่านประวัติเพิ่มเติมของอาจารย์ได้ทาง https://www.sheffield.ac.uk/education/people/academic/sabine-little

RILCA welcomed the University of Sheffield’s delegate

Associate Professor Dr Morakot Meyer, Director, Assistant Professor Dr Sumittra Suraratdecha, Acting Deputy Director for International Relations, and Associate Professor Dr Kwanchit Sasiwongsaroj, lecturer of RILCA’s Cultural Studies Program, met with Dr Sabine Little, Director of Education, Course Director MA Education, Teaching and Learning and Course Director iPGCE from University of Sheffield, UK on 2 December 2022 to discuss and exchange future academic cooperation.