การประชุมวิชาการนานาชาติ 7MLE

สถาบันวิจัยภาษาฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาและการศึกษา ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “Language, Multilingual Education, Resilient Futures, and Transformative Education” วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดี

Read more

Collaboration Workshop “International Retirement Migration to Thailand”

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือทางวิชาการ หัวข้อ “International Retirement Migration to Thailand” โดยมี Assoc. Prof. Dr. Sirijit Sunanta, Assoc. Prof. Dr.

Read more

ครบรอบ 26 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 26 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ อาคารปัญญาวัฒนา

Read more

พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง และหัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาต่างชาติในโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีรับมอบพานไหว้ครู และผูกข้อมือพร้อมอวยพรให้กับนักศึกษา ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น

Read more

สถาบันฯ ได้รับรางวัลประเภทดูแลสวนต่อเนื่องยอดเยี่ยม และรางวัลชมเชยในโครงการประกวดสวนมุมสวยปี 8

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้รับรางวัลประเภทดูแลสวนต่อเนื่องยอดเยี่ยม และรางวัลชมเชยในโครงการประกวดสวนมุมสวยปี 8 (พื้นที่สวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนสถาบันฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าวกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่

Read more

ครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read more

วันมหิดล ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยภาษาฯ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม เนื่องใน “วันมหิดล” วันที่

Read more

งานผู้เกษียณอายุ : “เพลินตา เพลินใจแม้วัยเกษียณ”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดงานผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “เพลินตาเพลินใจแม้วัยเกษียณ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวแสดงความขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก่ นางเพลินตา สุขปลั่ง ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจด้วยความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งจนครบวาระเกษียณ ในวันที่ 22

Read more

ครบรอบ 29 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 29 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยฯ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ

Read more

ครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี น. สพ.สุรชัย จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ, นางวิภาณี ชินชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกรรมการ

Read more