ครบรอบ 26 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 26 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ อาคารปัญญาวัฒนา

National Institute for Child and Family Development’s 26th Foundational Anniversary

On September 22, 2023, Mr Pasin Laosopapirom, Assistant Director for General Administration, congratulated Associate Professor Adisak Plitponkarnpim, M.D., Director of NICFD on the occasion of the Institute’s 26th anniversary at Panyawattana Building.