สถาบันฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มูลนิธิไทย (Thailand Foundation)

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวพิมพ์พรรณ ทองเปลว เจ้าหน้าที่วิจัย เข้าพบ นายธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย, นายไพฑูรย์ สงค์แก้ว ผู้อำนวยการด้านการบริหาร และคณะฯ ในโอกาสเจรจาหาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนสอนภาษาไทยรูปแบบออนไลน์ (Online Thai Language Courses) ในประเด็นด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ มูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ

มูลนิธิไทย (Thailand Foundation) ก่อตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรเพื่อดำเนินนโยบายการทูตสาธารณะ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และยกระดับความร่วมมือของประเทศไทยกับต่างชาติในด้านต่าง ๆ

Collaborative Discussions between RILCA and Thailand Foundation

On April 3, 2024, Assoc. Prof. Dr. Morakot Meyer, Director of RILCA, along with Dr. Nuntamon Kutalad, Deputy Director for International Relations, and Ms. Pimpan Thongplaw, Research Technical Officer, met with Mr. Tharit Charungvat, Secretary-General, and representatives from the Thailand Foundation. They discussed collaborating to exchange knowledge and develop strategies for managing online Thai language courses for foreigners, offered by the Thailand Foundation under the Ministry of Foreign Affairs.