พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 และ 2564

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 และ 2564 “RILCA Congratulation Day” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และดร.สกาวรุ้ง สายบุญมี ประธานคณะกรรมการกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ ห้องพฤฒปัญญา ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

จากนั้น ตัวแทนหลักสูตร ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ต่อด้วยตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา กล่าวขอบคุณและกล่าวแสดงความรู้สึก ความประทับใจที่มีต่อสถาบันฯ ในช่วงท้ายของพิธีการผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณาจารย์ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

ทั้งนี้ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 46 คน โดยแบ่งออกเป็นปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 22 คน

 

Graduation ceremony for the graduating classes of 2020 and 2021

Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA at Mahidol University, delivered the opening remarks at the “RILCA Congratulations Day” ceremony on September 26, 2022, congratulating and preaching to graduates, and Dr Skowrung Saibunmi, Chair of the Student Affairs Committee, gave a report to the assembly in the Nat Pamornprawat Room, RILCA, Mahidol University.