พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9

สถาบันวิจัยภาษาฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง พร้อมบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 20 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และการถวายราชสดุดีฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ถวายมาลัยราชสักการะ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพพร้อมกัน

Merit-making ceremony and tribute ceremony for King Rama IX

Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA at Mahidol University, and Assoc Prof Dr Siripen Ungsitipoonporn, Deputy Director for Research, Innovation and Finance and Academic Services, attended the Ceremony to offer food to monks and novices as a royal merit to His Majesty King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) on the day of his death, October 10, 2022, in the Office of the President, Mahidol University.