พิธีเปิดหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะยาวสำหรับชาวต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ สถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะยาวสำหรับชาวต่างประเทศ โดยมี Mrs.May Myat Khaing อาจารย์อาคันตุกะสอนภาษาพม่า สถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะยาวสำหรับชาวต่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ภาษาไทยระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง และสามารถใช้ทักษะภาษาไทยไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course in Thai Language and Culture for Foreigners

On October 19, 2022, Assoc Prof Dr Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Corporate Communications and Academic Services of RILCA, delivered introductory remarks for Thai Language and Culture for Foreigners Course, while Mrs May Myat Khaing, RILCA’s Myanmar Honorary Visiting Professors, welcomed the assembly at Co-Working Space, RILCA, Mahidol University.