สถาบันวิจัยภาษาฯ ต้อนรับศาสตราจารย์วุฒิคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr.Enze Han, Department of Politics and Public Administration จาก The University of Hong Kong สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดการวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และการพัฒนาหลักสูตรร่วมปริญญาหรือหลักสูตรระยะสั้นในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ The University of Hong Kong ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1

Associate Professor Dr.Enze Han ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์วุฒิคุณ” (Adjunct Professor) ของสถาบันฯ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Political Science, International Studies และ East Asia Studies และมีความสนใจในงานวิจัยเกี่ยวกับ Ethnic politics in China, China’s relations with Southeast Asia, especially with Myanmar and Thailand, and the politics of state formation in the borderland area between China, Myanmar and Thailand.

อ่านประวัติเพิ่มเติมของ Associate Professor Dr.Enze Han ได้ที่ https://ppaweb.hku.hk/f/enzehan

RILCA welcomed an Adjunct Professor from The University of Hong Kong

On October 31, 2022, the Director of RILCA, Assoc Prof Dr Morakot Meyer, along with faculty members, welcomed Assoc Prof Dr Enze Han from the Department of Politics and Public Administration at the University of Hong Kong to RILCA’s Co-Working Space to discuss the possibility of academic cooperation in research and education between the two institutions.