หารือความร่วมมือกับคณะภาษาและภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา

สถาบันวิจัยภาษาฯ เข้าหารือความร่วมมือกับ คณะภาษาและภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรักษ์เดชา รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าหารือความร่วมมือกับ Dr.Mala Rajo Sathian อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไทยศึกษา และ Assoc. Prof. Dr.Surinderpal Kaur A/P Chanan Singh คณบดีคณะภาษาและภาษาศาสตร์ (Faculty of Languages and Linguistics) มหาวิทยาลัยมาลายา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย

Collaboration discussion between RILCA and the Faculty of Languages and Linguistics, Universiti Malaya

Between the 8th and 9th of February 2023, Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, Assoc Prof Dr Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Education, Academic Service and Corporate Communication, and Asst Prof Dr Sumittra Suraratdecha, Acting Deputy Director for International Relations, held discussions on potential areas of collaboration with the Faculty of Languages and Linguistics at Universiti Malaya in Malaysia. The discussions were held in the context of the delegation’s visit to various faculties and centers of the university.