สถาบันฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่ พระสงฆ์ 30 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

King Rama IX merit-making ceremony and tribute ceremony

Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, and the administrator team, attended a Buddhist ceremony and offered food to 30 monks and novices as a royal merit to His Majesty King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) on the day of his birth and national father’s day at the office of the President at Mahidol University on December 1, 2023.