RILCA ร่วมจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในงาน “สำเนียงเสียงสัตว์”

RILCA ร่วมจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในงาน “สำเนียงเสียงสัตว์” เพื่อตอบสนองต่อแนวคิดการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมตามโครงการ “จัตุรัสวัฒนธรรมมหิดล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่องาน “สำเนียงเสียงสัตว์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแด่เยาวชนจากค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์: RILCA ลีลาไทย ประจำปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น 41 คน และรับชมการบรรเลงและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การบรรเลงระนาดเอกและระนาดทุ้ม, การบรรเลงขิม และการแสดงชุด “ระบำไก่และระบำกวาง” และนิทรรศการแสดงผลงานการประคบทองบนถุงผ้าจากเยาวชนค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมการสาธิตทำอาหารไทย “ส้มตำไทยโบราณ” (ภาคกลาง) โดย งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และการประดิษฐ์ “โมบายดอกเข็มไทยยวน” โดย นักศึกษาต่างชาติ จากโครงการ “จัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย” ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียได้ร่วมกับ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งภายในงานเพื่อตอบสนองต่อแนวคิดเรื่องการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมของสถาบันฯ ตามโครงการ “จัตุรัสวัฒนธรรมมหิดล” (MU Cultural Quarter)

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งต่อความรู้สู่สังคมมากมายที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนาประกอบการบรรเลงดนตรีไทย หัวข้อ “สำเนียงเสียงสัตว์”, กิจกรรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์ดนตรีที่ให้เสียงสัตว์ ได้แก่ เสียงจักจั่น (ประดิษฐ์ของเล่นจักจั่น) และเสียงไก่ (ตัดลิ้นปี่ใน), กิจกรรมสาธิตการทำขนมไทย, กิจกรรมสีสันอาหาร…อาหารโบราณชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอีกมากมาย ตลอดจนการจัดนิทรรศการรวบรวมเพลงไทยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์มากกว่า 69 เพลง

RILCA collaborated on the artistic cultural event “Melodies of Creatures” in response to the concept of creating cultural spaces within the “MU Cultural Quarter.”

The opening ceremony of the “Melodies of Creatures” event was conducted by Asst. Prof. Dr. Auemphorn Mutchimwong, Vice President for Finance at Mahidol University. Assoc. Prof. Dr. Morakot Meyer, Director of RILCA, welcomed the participants, while Asst. Prof. Dr. Nopphol Pausawasdi, Director of Mahidol University Library and Knowledge Center, outlined the event’s objectives on April 2, 2567, at the Mahidol Thai House. The event was organized by the Dontri Samed Phra Tepharat Music Library, Mahidol University Library, and Knowledge Center.

During this occasion, Assoc. Prof. Dr. Morakot Meyer had the honor of presenting certificates to 41 youths from the RILCA Camp 2024. Attendees enjoyed performances, Thai cultural shows, and an exhibition featuring golden printing on cloth bags by compress ball by the youth from the RILCA Camp. Furthermore, demonstration booths of Thai food cooking by the Academic Services for Creative Arts and Cultures Unit, and Tai Yuan Hanging Mobile by international students from the “Thai Language-Culture Teaching” project, were showcased. These activities were part of the event’s aim to contribute to the creation of cultural spaces for the institution under the MU Cultural Quarter.