ครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม

Institute of Molecular Biosciences’s 14th foundational anniversary

On May 18, 2022, Assoc Prof Dr Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Education, Academic Service and Corporate Communication at RILCA, congratulated Assoc. Prof. Dr.Apinunt Udomkit, Deputy Director for Academic Affairs, Institute of Molecular Biosciences on the occasion of the Institute ’s 14th anniversary at Institute of Molecular Biosciences Building.