เวทีสาธารณะครั้งที่ 4 สารคดีชุด “Some One หนึ่งในหลาย”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดงาน “Some One หนึ่งในหลาย” เวทีสาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “แลหลายไปข้างหน้า : พหุสังคมไทย”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท สื่อดลใจ จำกัด และบริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด จัดงาน Some One หนึ่งในหลาย” เวทีสาธารณะครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “แลหลายไปข้างหน้า : พหุสังคมไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท สื่อดลใจ จำกัด คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด และคุณรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำสารคดีตอน “แลหลายไปข้างหน้า” มาเป็นแนวคิดหลักในการจัดงานคู่ขนานไปกับการเผยแพร่สารคดีตอนสุดท้าย

ภายในงานมีการเสวนา 2 เวที เวทีเสวนาที่ 1 หัวข้อ “แตกต่าง…อย่างเข้าใจ กับ Some One หนึ่งในหลาย โดยมี คุณวิทยา แสงอรุณ บรรณาธิการบริหารและผู้ดำเนินรายการเดอะเนชั่น และผู้ก่อตั้ง www.diversityinthailand.org, คุณทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ Editorial cartoonist ประจำหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และกรุงเทพธุรกิจ, คุณนภพัฒน์จักษ์. อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหาร Work Point Today, คุณไอลดา พิศสุวรรณ ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว Work Point Today, ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันฯ และคุณฐานิสส์ กงจก โปรดิวเซอร์สารคดีชุด Some One หนึ่งในหลาย มาพูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากพิธีกรและโปรดิวเซอร์จากสารคดีชุด Some One หนึ่งในหลาย และดำเนินการเสวนาโดยคุณประชิตพร โภคมณี

เวทีเสวนาที่ 2 เป็นหัวข้อ New Gen Thai พลเมืองโลก” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ นักวาทกรรมวิเคราะห์และหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การใช้ภาษาของผู้มีประสบการณ์โรคซึมเศร้า สถาบันฯ, ดร.กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและการคุ้มครองทางสังคมสำหรับแรงงาน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ดร.จุฬาลักษณ์ นาควัฒนเศรษฐ์ นักวิชาการที่ปรึกษาสารคดีชุด Some One หนึ่งในหลาย ตอน New Gen Thai พลเมืองโลก, คุณกชกร บัวล้ำล้ำ เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ แก้วใส : Daily Life Story และคุณพิมพลอย ธำรงธนสาร โปรดิวเซอร์สารคดีชุด Some One หนึ่งในหลาย มานำเสนอประสบการณ์ ความคิด ทัศนคติ ในกระแสของการเป็นพลเมืองโลก ซึ่งไม่ผูกติดกับสัญชาติหรือเชื้อชาติ รวมถึงการเรียนรู้และปรับตัวในการทำงานของคนรุ่นใหม่ และความเท่าทันสังคมกับการปรับตัวเองให้เป็น Global Citizen และดำเนินรายการโดยดร.นันทมนต์ กู้ตลาด และคุณไอลดา พิศสุวรรณ

จากนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะและมุมมองต่อ “สารคดีชุด Some One หนึ่งในหลาย” โดยคุณพิภพ พานิชภักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนและการผลิตสารคดี และได้รับเกียรติจาก ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ประกอบด้วย

  • การเปิดตัวและแนะนำกิจกรรม Some One Multicultural Learning Lab” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย-อาเซียน ด้วยกิจกรรม Intercultural Education โดยเน้นการรับฟังอย่างตั้งใจเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
  • การแสดงจาก คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า ศิลปินรางวัลศิลปาธร ปี 2563 สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัยดีเด่น และการแสดงดนตรีร่วมสมัยจากวง Yellow Brown Band ห้องเรียนดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนหอวัง
  • กิจกรรมถามมา- ตอบไป โดยโปรดิวเซอร์และพิธีกรสารคดีชุด Some One หนึ่งในหลาย

สารคดีชุด “Some One หนึ่งในหลาย” ได้เผยแพร่ผลงานที่เป็นการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมไทยสู่สังคมมาทั้งหมด 45 ตอน ทางช่อง MCOT HD 30 ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2565 และตอนสุดท้าย “แลหลายไปข้างหน้า” ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook Page และ YouTube Channel : สารคดี SOME ONE หนึ่งในหลายและ RILCA, Mahidol University และยังติดตามกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง พหุสังคม พหุวัฒนธรรมได้ผ่านช่องทางดังกล่าวอีกด้วย

The 4th Public Seminar for the Documentary Series “Some One” on the Theme of “Lae Lai Pai Khangna: Multicultural Thailand”

On May 18, 2023, the Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA), Mahidol University, organized the 4th public seminar for the documentary series “Some One” in collaboration with Inspire Media Co Ltd and Pleiades Bangkok Co Ltd. The seminar was held at the PMH Conference Center, Mahidol University, Salaya, with the “Lae Lai Pai Khangna: Multicultural Thailand”. The event was led by Associate Professor Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, and Mrs Kwanruen Thavorntaweewong, Managing Director of Inspire Media Co Ltd, as well as Mr Nithi Wativuthiphong, Chairman of Pleiades Bangkok Co Ltd, and Ms Ratchawan Boonchome, Director of the Mental Health Center No. 5.