ครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Faculty of Information and Communication Technology’s 14th foundational anniversary

On May 19, 2022, Asst. Prof. Dr.Renu Muenjanchoey, Deputy Director for Human Resource at RILCA, congratulated Dr. Pattanasak Mongkolwat, DEAN OF FACULTY OF ICT on the occasion of the faculty ’s 14th anniversary at Faculty of Information and Communication Technology Building.