ครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  ศรีจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ สถาบันโภชนาการ

Institute of Nutrition, Mahidol University (INMU) ‘s 47th Foundational Anniversary

On January 25, 2024, Assoc Prof Dr Siripen Ungsitipoonporn, Deputy Director for Research, Innovation and Finance, congratulated Assoc Prof Dr Warangkana Srichamnong, Deputy Director for Collaboration Networks and Academic Services of INMU on the occasion of the Institute’s 47th anniversary at the Institute of Nutrition, Mahidol University.