เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

สถาบันวิจัยภาษาฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ถวายมาลัยราชสักการะ จุดธุปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์

Merit-making ceremony and tribute ceremony for King Rama IX

Assoc Prof Dr Siripen Ungsitipoonporn, Deputy Director for Research, Innovation and Finance, Asst Prof Dr Renu Muenjanchoey, Deputy Director for Human Resource at RILCA, attended the Ceremony to offer food to monks and novices as a royal merit to His Majesty King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) on the day of his death, October 10, 2023, in the Office of the President, Mahidol University.