ครบรอบ 29 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 29 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยฯ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ อาคารภูมิพลสังคีต

Mahidol University College of Music’s 29th Foundational Anniversary

On September 20, 2023, Assoc Prof Dr Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Education, Academic Service and Corporate Communication, congratulated Dr. Narong Prangcharoen, Dean of MSMU on the occasion of the College’s 29th anniversary at Bhumibol Sangkeet Building.