ครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี น. สพ.สุรชัย จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ, นางวิภาณี ชินชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกรรมการ และสพ. ญ.พนิดา บุตรรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพสัตว์ทดลอง ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

National Laboratory Animal Center’s 52th Foundational Anniversary

On September 15, 2023, Mr Pasin Laosopapirom, Assistant Director for General Administrationat RILCA, congratulated D V M Surachai Chantip, Director of NLAC, B A Wipanee Chinchomnan, Deputy Director for Administration, D V M Panida Butrat, Deputy Director for Laboratory Animal Health on the occasion of the Center’s 52th anniversary at NLAC.