ครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Faculty of Environment and Resource Studies’s 50th Foundational Anniversary

On September 22, 2023, Mr Pasin Laosopapirom, Assistant Director for General Administration, congratulated Assoc Prof Dr Sura Pattanakiat, Dean of MUEN on the occasion of the Faculty’s 50th anniversary at Faculty of Environment and Resource Studies.